top of page

PERSONSKADE-FORBUNDET LTN OG SKADEFRI DAG

VISSTE DU AT......

  • Når man blir utsatt for en ulykke trenger man ofte hjelp og bistand for å få hverdagen tilbake.

  • I snart 40 år har Personskadeforbundet LTN stått sammen med skadde, pårørende og etterlatte. Vi jobber for et samfunn med færrest mulig skadde.

  • Husk at det er ditt ansvar at din rus ikke skader andre.

Stillbilde 1.jpg

Hvorfor alkohol og bading er en dårlig kombinasjon
 

Stillbilde 2.jpg

Hva som kan skje om du kjører med tung medisin i blodet. .

Stillbilde 4.jpg

SE OGSÅ...

Å jobbe når man er i bakrus kan få store konsekvenser.

bottom of page